Seg/gråjärn

Vi har lång erfarenhet av bearbetning och levererar idag de mest förekommande kvaliteter av seg och gråjärn.
Allt gjutgods har spårbarhet till smälta samt värmeprocess.
Vi använder materialleverantörer från Sverige, Europa, Östeuropa, samt Kina.

Rödgods

Vi har ett långt samarbete med Traryds Metall AB.
Vi bearbetar deras gods som gjuts i olika kvaliteter och har stor spridning på storlekar och kunder.