Om oss

Hyngarps Frästeknik AB är ett familjeägt företag och är placerat i Markaryd.
Vårt mål har alltid varit kunden i focus som kännetecknats under åren av stor kundsupport och korta ledtider samt att vi alltid försökt hitta lösningar och ställt upp när det krisar. Stora ord kanske men vi står för det!
Vi arbetar i huvudsak med skärande bearbetning med cnc-maskiner i metall och utför även montering/ målning och provtryckning.
All produktion är legotillverkning. Vår produktionsyta är c:a 3000 kvm. Vi arbetar kontinuerligt 2 skift.
Företaget startades 1985. 

Affärsidé

Utifrån kunders specifikationer utför Hyngarps Frästeknik AB skärande bearbetning i huvudsak i metall.

Vi vänder oss till Svensk/Europeisk industri, våra kunder finns inom tunga fordon "offroad", energi, konstruktion och marin.
Vi strävar efter att hålla korta ledtider och hög leveranssäkerhet.

Detta uppnår vi genom att ha kompetent och flexibel personal och ett väl anpassat MPS-system.
Vi sätter oss in i funktionen på detaljerna för att minimera kostnader genom att ge förslag på produktionsförbättringar.

Vi strävar efter att vara totalleverantör.
Våra kunder ska känna att vi är pålitliga och lojala samt är en långsiktig samarbetspartner.
 

Vision & Mission

Samarbetet med våra kunder ska vara friktionsfritt. Vi ska arbeta för god lönsamhet både för oss själva och våra kunder. Vi ska vara i topp inom branschen avseende kvalitet och leveransprecision.
 
Vårt företag ska kännetecknas av djup teknisk kompetens, effektiva och flexibla processer, miljömedvetenhet och dynamiska människor som vill arbeta i en föränderlig värld.
 
Våra kunders krav och önskemål ska säkerställas genom en professionell kommunikation,
effektiv orderhantering, en strukturerad och säker produktion, effektiv slutkontroll och distribution.
 
Våra kunder ska uppleva oss som bäst på marknaden i vår bransch.
Detta säkerställs genom
att vi genomför regelbundna mätningar av kundtillfredsställelse och vidtar nödvändiga åtgärder och förbättringar.
 
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Detta innebär att rekrytering, kompetensutveckling, engagemang och motivation. 
 
Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och förebygga förorening till mark, vatten och luft. 

Miljöpolicy

För att bidra till en hållbar ekologisk framtid arbetar vi på ett sätt där vi säkrar att vi använder jordens resurser på ett miljöriktigt sätt och att vi uppfyller den miljölagstiftning och andra krav som vi berörs av.
 
Vi arbetar med att ständigt minska vår miljöpåverkan och förebygga förorening till mark, vatten och luft. Detta gör vi genom att:
 

  • Öka medvetenheten hos våra medarbetare.
  • Välja produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Hantera avfall som uppstår så att det kan tas om hand på rätt sätt.
  • Tillämpa försiktighet där risk för förorening finns.
  • Hushålla med resurser som tex. råmaterial och andra insatsvaror.
  • Effektivisera energiförbrukningen.

 Genom att arbeta med ovanstående anser vi att vi bidrar till en god miljöutveckling. När kunden väljer oss så väljer de ett företag som värnar om miljön.