Kvalitets policy

Vi erbjuder legotillverkning inom CNC-maskinbearbetning. Våra kunder skall känna att de gör affärer med en pålitlig leverantör i alla avseenden, detta försöker vi att uppfylla genom att:
 

Vi strävar efter att alltid uppfylla och helst överträffa kundernas krav, önskemål och förväntningar.
 

Vi har kompetent personal, strukturerade rutiner och metoder samt att alla utövar sitt yrkeskunnande med ansvarskänsla.

Vi gör rätt från början och levererar i rätt tid, gäller för allt arbete inom företaget.

Vi arbetar med att ständigt optimera och förbättra våra processer för att bli effektivare och minska våra kostnader.

Vi har tydligt fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp och revideras.

Vi följer lagar och andra bindande krav som berör vår verksamhet.
 
Vi anser att med ovanstående kan vi ständigt förbättra vårt arbetssätt för att i framtiden fortsätta vara en attraktiv samarbetspartner.

Kvalitet

Kvalitet säkrade enligt ISO 9001:2015

För att säkerställa kvaliteten har vi en fullt styrd mätmaskin med probeväxlare.

Ett antal artiklar ett eget mätprogram som alla anställda använder vid första bit eller varje alternativt random baserat på kundkrav. Alla mätvärden sparas i MPS-systemet.

Var unik artikel/order har ett eget mätprotokoll som vid varje order sparas digitalt i MPS-systemet.
Finns inget krav dokumenteras första och sista bit som standard.

loading...